ept连接器 - Colibri, VPX, hm 2.0, One27 SMT, VarPol, CompactPCI

      上海泓翔电气有限公司   咨询电话:18917181036  Email:[email protected]  QQ:2935831535

产品

7853_600x667x72x72x80_ATCA_Power_ML_Foto

511-50501-193

ATCA Power Part No. 511-50501-193

7853_600x667x72x72x80_ATCA_Power_ML_Foto
  • 针: 26 信号, 8 电源
  • 符合 PICMG 说明

基本信息

描述 PICMG® 3.0 R2.0
针数  34
连接技术 压接
针长 4.1mm
工作温度范围 -55°C 最高 +105°C

材料

绝缘材料 LCP, UL 94 V-0
铜合金
涂层   NiP over Ni

机械性能

插拔每针力度  max. 67 N
分离每针力度  max. 67 N
插拔寿命  250 mating cycles

电的性能

工作电流  电源针最大16A,性能针最大1A
绝缘电阻  ≥ 108 Ω
测试电压  针1 – 16: 1000 V r.m.s;针17 – 34: 2000 V r.m.s.

电气性批准/合规

UL 文件 UL (file: E130314)
环境 RoHS 符合
SKU: 511-50501-193

视图

7856_600x761x72x72x80_ATCA_Power_ML_Zeichnung

下载

Data Sheet
Drawings